Các Phòng - Khoa - Hội

Khoa Nội - Hồi sức cấp cứu
��ược thành lập từ ngày 15/09/2016 sau khi tách từ khoa Vật lí trị liệu - phục hồi chức năng thành 2 khoa Nội - Hồi sức cấp cứu và khoa Vật lý trị liệu - Y học cổ truyền, thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, điều trị và chăm sóc cho tất cả các bệnh nhân nặng, bệnh nhân chăm sóc cấp 1, cấp 2 đến điều trị tại Bệnh viện. 
Khoa Nội - Nhi
Tiền thân của khoa là Khoa Nội, sau đó đổi tên thành khoa Bệnh người cao tuổi; đến ngày 15/ 09/2016 khoa được đổi tên thành khoa Nội - Nhi. Khoa điều trị chuyên sâu về nhóm bệnh cơ - xương khớp, huyết áp, tim mạch, bệnh hô hấp.
Khoa Dược - Trang thiết bị
Thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác dược, cung ứng thuốc, vật tư y tế, hóa chất cho mọi hoạt động của Bệnh viện. Lập kế hoạch, cung ứng thuốc đảm bảo đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng. Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc. 
Khoa Vật lý trị liệu - Y học cổ truyền (VLTL-YHCT)
Thành lập ngày 15 tháng 09 năm 2016; tiền thân từ khoa Đông y sau đó đổi tên thành khoa VLTL rồi đến khoa VLTL - PHCN nay là khoa VLTL – YHCT
Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
Thành lập ngày 15/09/2016 theo Quyết định số 595/ QĐ- SYT, ngày 15/9/2016 Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện phục hồi chức năng thuộc Sở Y Thái Nguyên.
Khoa khám bệnh - cận lâm sàng
Thực hiện nhiệm vụ tiếp đón người bệnh, khám, điều trị chăm sóc người bệnh ngoại trú, chọn lọc bệnh nhân điều trị nội trú, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người bệnh Trưởng Khoa - Thạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Thị Nga
Phòng điều dưỡng
Thực hiện nhiệm vụ lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh theo quy định; xây dựng các quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của Bệnh viện, của từng chuyên khoa
Phòng Tổ chức hành chính
Là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác Tổ chức – Hành chính của Bệnh viện. Tham mưu giúp giám đốc xem xét quyết định về công tác tổ chức cán bộ, công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật.
Phòng Tài chính kế toán
Phòng Tài chính kế toán được thành lập ngay từ những ngày đầu thành lập bệnh viện, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện.
Phòng Kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo tuyến
Thành lập theo Quyết định số 1339/QĐ-UB ngày 04/6/1998 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thành lập Bệnh viện Điều dưỡng & PHCN (trước đó là phòng Y vụ Bệnh viện); Với chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổng hợp và công tác chỉ đạo tuyến
Chi hội điều dưỡng
Thành lập ngày 22/5/1998 do Bà Nguyễn Thị Thi làm Chi hội trưởng đầu tiên. Là Hội nghề nghiệp của Bệnh viện Phục hồi chức năng, hội viên của chi hội là những đồng chí Điều dưỡng viên, Kỹ thuật viên công tác trong Bệnh viện