Liên hệ

Chỉnh sửa lần cuối :29/10/2016

Tên đơn vị: Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Đường Phùng Chí Kiên - Phường Trưng Vương - TP Thái Nguyên
Điện thoại liên hệ: 0280 3657 989
Website: bvphuchoichucnangthainguyen.vn