Liên hệ

Chỉnh sửa lần cuối :30/11/2020

Tên đơn vị: Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Đường Phùng Chí Kiên - Phường Trưng Vương - TP Thái Nguyên
Điện thoại liên hệ: 0208 3657 989
Website: bvphuchoichucnangthainguyen.vn