Giới thiệu về Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên

Chỉnh sửa lần cuối :29/10/2016

Tên đơn vị: Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên

Website: www.bvphuchoichucnangthainguyen.vn

1. Quá trình thành lập

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên tiền thân là Viện An dưỡng Bắc Thái, thành lập ngày 07 tháng 11 năm 1966,  có nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe cho cán bộ thuộc diện Trung ương và tỉnh quản lý. Trong quá trình phát triển Bệnh viện được bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ tổ chức điều dưỡng, phục hồi sức khỏe cho những đối tượng là cán bộ công nhân viên nhà nước đang tại chức hay đã nghỉ chế độ và tổ chức chữa trị, phục hồi chức năng cho mọi đối tượng bệnh nhân trong tỉnh.

          Trải qua nửa thế kỷ kể từ ngày thành lập, Bệnh viện đã có 5 lần chuyển đổi địa điểm và 4 lần đổi tên, cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng giai đoạn lịch sử. Nhưng dù ở đâu và trong hoàn cảnh nào, Bệnh viện cũng nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Đảng bộ, Chính quyền các địa phương, của ngành Y tế và sự phối hợp của các ngành, các đơn vị bạn cùng sự đoàn kết nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao của các thế hệ cán bộ, nhân viên trong Bệnh viện.

 2. Chức năng, nhiệm vụ

    - Bệnh viện Phục hồi chức năng là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có chức năng khám bệnh, chữa bệnh phục hồi chức năng và tổ chức an dưỡng cho người bệnh và đối tượng khác có nhu cầu

   - Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo các hình thức nội trú, ngoại trú, phục hồi chức năng ban ngày và tổ chức an dưỡng

 3. Các thành tích đạt được

* Năm 2001, Bộ Y tế tặng Bằng khen: Đã có nhiều thành tích thực hiện y đức và đạt danh hiệu “ Bệnh viện tình thương”.

* Năm 2002, Đạt danh hiệu “ Đơn vị đạt tiêu chuẩn Bệnh viện xuất sắc toàn diện”.

* Năm 2003, Bộ y tế tặng Bằng khen: Đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch Y tế. “ Đơn vị đạt tiêu chuẩn Bệnh viện xuất sắc toàn diện”.

* Năm 2005, Bộ y tế tặng Bằng khen: “ Đơn vị đạt tiêu chuẩn Bệnh viện xuất sắc toàn diện”.

* Năm 2007, Bộ y tế tặng Bằng khen: Đã có nhiều thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch Y tế.

* Năm 2009, Bộ y tế tặng Bằng khen: “ Đơn vị đạt tiêu chuẩn Bệnh viện xuất sắc toàn diện”.

* Năm 2009, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất xắc”.

* Năm 2014, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tặng danh hiệu “Tập thể đã có thành tích xuất sắc”.

* Năm 2015, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tặng cờ thi đua: “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”.

TTƯT BSCK II Lê Xuân Thủy - Giám đốc bệnh viện